warning: Parameter 1 to profile_load_profile() expected to be a reference, value given in /home/inicijat/public_html/includes/module.inc on line 476.
Temelj za širu raspravu

Deset zapovijedi Gospodarskog vijeća

U izradi su smjernice za ponašanje rukovoditelja, menadžmenta i poduzetnika u okvirima i po načelima socijalno-tržišnog gospodarstva. Uobličena su u Deset zapovijedi Gospodarskog vijeća i služe kao temelj za širu raspravu*.

Koje su temeljne premise? Zlatno pravilo opominje čovjeka da se prema drugima treba odnositi onako kako želi da se drugi odnose prema njemu, i to je jedna od ključnih dimenzija ovog dokumenta. Druga bi bila „kategorički imperativ, prema Immanuelu Kantu, koji glasi: „Djeluj samo po onoj maksimi za koju možeš u isto vrijeme htjeti da postane opći zakon”.

Donosimo spomenutih Deset zapovijedi, kako bismo i našim menadžerima približili stavove vezane uz socijalno-tržišno gospodarstvo.

1. Dugoročni uspjeh poduzeća kao mjerilo za naknade menadžerima!

Samo onaj tko je učinkovit može zahtijevati visoku naknadu. Neuspjeh u upravi, nadzornom odboru i nadzoru banaka mora biti vezan uz osobnu odgovornost. Kod neuspjeha moraju se odbiti neprimjereno visoke plaće kao otpremnine. Sustavi poticanja moraju biti usmjereni na dugoročni uspjeh poduzeća. Određivanje visine i strukture naknade trebalo bi biti u nadležnosti posebnog odbora u okviru nadzornog odbora.

2. Učinkovita kontrola pomoću profesionalnih i neovisnih
nadzornih odbora

Gospodarska i osobna neovisnost, kao i otkrivanje sukoba interesa, moraju biti nužna mjerila za mandate nadzornih odbora. Vodstvo poduzeća ne smije biti povezano s političkim interesima.

3. Nulta tolerancija spram kršenja zakona!

Jasnim odredbama mora se zahtijevati poštivanje zakona, internih smjernica poduzeća i etičkih normi, a poštivanje odredbi mora se nadzirati na učinkovit način. Prekršaji se moraju kažnjavati i to ne samo u vlastitom poduzeću nego u čitavom lancu vrijednosti, uključujući i kupce, dobavljače te poslovne partnere. Ne smije se tolerirati kršenje zakona i nepoštivanje vlastitih obveza prema poduzeću. Odstupanja od UN-ovog Global Compacta moraju se osuditi.

4. Pošteni trgovac kao uzor poduzetničkog djelovanja!

Dugoročno uspješno vođenje poduzeća i ostvarivanje dobiti, najvažniji su zadaci poduzetnika i menadžera. Smjernice njihovog djelovanja trebala bi pri tome biti načela njemačke tradicije poštenog trgovca: pristojnost, iskrenost, pouzdanost i odgovornost.

5. Stvoriti povjerenje transparentnošću i iskrenošću

Načelo transparentnosti i očitovanja ne vrijedi samo za područje knjigovodstva i računovodstva u društvima koja su usmjerena na burzu. Sva poduzeća trebala bi bez vremenske odgode njegovati komunikaciju, kako unutar tako i izvan poduzeća. U to također spada i iskreno i povjerljivo priopćavanje važnih, gospodarski nužnih odluka zaposlenicima, kao na primjer o smanjivanju broja zaposlenih ili o dislociranja poduzeća.

6. Samostalnost zaposlenika kao faktor uspjeha poduzeća

Poduzetnici bi trebali poticati nadarenost svojih zaposlenika te im davati mogućnost pokazati učinkovitost, kreativnost i bogatstvo ideja. Zaposlenicima treba, ovisno o njihovom iskustvu i stručnoj kompetenciji, povjeriti najveću moguću vlastitu odgovornost. Njemačkoj je potreban odgovorni građanin koji sebe vidi kao poduzetnika u vlastitom okruženju.

7. Veća usmjerenost na vrijednosti u obrazovanju i
usavršavanju osoblja!

Odgovorno vođenje poduzeća trebalo bi biti važno težište u obrazovanju menadžera, kao i u usavršavanju osoblja. Dobro vođenje suradnika i usmjerenost na vrijednosti treba više uzimati u obzir kod unaprjeđenja i plaćanja naknada.

8. Poduzetnička kultura društvenog angažmana!

Poduzeća su važan segment civilnog društva. Ona žive od pretpostavki i uvjeta koje nisu sami stvorili i za koja ne mogu jamčiti. Preuzimanje društvene odgovornosti je zadaća vodstva poduzeća. Socijalnim angažmanom i mecenatstvom, poduzeća mogu opravdati svoju odgovornost te u velikoj mjeri pokazati svoju usmjerenost na vrijednosti.

9. Poduzetnici i menadžeri kao ambasadori socijalnog
tržišnog gospodarstva!

Svi odgovorni u gospodarstvu trebali bi se aktivno zalagati za socijalno tržišno gospodarstvo, kako u široj javnosti, tako i u medijima i politici. Suzdržanost prema tržištu i tržišnom natjecanju koje proizlazi iz neznanja mora se ukloniti aktivnim posredovanjem i življenjem u skladu s vrijednostima.

10. Globalna odgovornost poduzeća za stvoreni svijet!

Poduzetničko djelovanje širom svijeta mora biti uvjerljivo univerzalnim vrijednostima. U to spadaju ljudska prava, uvjeti rada koji su dostojni čovjeka, prihvaćanje različitog kulturnog i društvenog konteksta, kao i održivo rukovođenje okolišem. Poduzeća snose odgovornost za očuvanje stvarnog svijeta i prirodnih temelja za život čovječanstva.

Ovaj članak dio je naše publikacije "Perspektive". Cijelo izdanje pročitajte na www.inicijativa.com.hr/publikacije